Slovenský film Kto je ďalší? otvára vyše 100 kín, záujem divákov rastie

Slovenský film Kto je ďalší? otvára vyše 100 kín

Po rekordnom počte 86 kín, ktoré odpremietali úspešný slovenský film Kto je ďalší? režiséra Mira Drobného v prvý víkend, záujem v kinách naďalej rastie. Ďalších 24 kín požiadalo o film a počet tak narástol na 110. 

110 kín je neuveriteľné číslo a nie je ešte konečné. Pritom sa nám kiná na Slovensku každý rok zatvárajú, film Kto je ďalší? ich naopak otvára. Je to kinársky fenomén,“ povedal Peter Novák z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.

Zdroj: banskabystrica.sk

„Súčasných 25 tisíc divákov je nad všetky naše očakávania. Pritom najväčší záujem o film ešte len príde. Školské predstavenie si už objednalo prvých 100 škôl. Desaťtisíce najdôležitejších divákov – žiaci základných a stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia či školskí psychológovia film ešte len uvidia.

Ďakujem samosprávnym krajom, mestám, obciam, Centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Úradu na ochranu osobných údajov, ÚMS, ZMOSu, ale najmä školám, že sa zapojili do projektu a chodia do kín po celom Slovensku,“ poďakoval Miro Drobný, režisér filmu.

Film si objednávajú školy priamo v kinách na doobedňajšie časy počas pracovného týždňa. Väčšina stredných škôl berie na predstavenie všetkých svojich žiakov, základné školy druhý stupeň. Film už získal 15 ocenení na medzinárodných filmových festivaloch. O film prejavili záujem televízie v Slovinsku, niekoľko vzdelávacích zahraničných inštitúcií a ďalšie filmové festivaly v Čechách, Nemecku či v Luxemburgu. 

Zdroj: bontonfilm.sk

Zoznam prvých škôl, ktoré film uvidia v rámci školských projekcií: 

 • SŠ Elektrotechnická, Bratislava
 • ZŠ, Gessayova, Bratislava
 • SOŠ Masmediálnych a informačných médií, Bratislava
 • ZŠ Plavecký Štvrtok
 • SPŠE, Hálova, Bratislava
 • ZŠ Ružová dolina, Bratislava
 • Gymnázium Pankúchova, Bratislava
 • SOŠ GaHS, Farského, Bratislava
 • Súkromná športová stredná odborná škola Marie Curie-Sklodowskej, Bratislava 
 • ZŠ a Gymnázium, Bratislava
 • VJM, Dunajská 13, Bratislava
 • ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok
 • ZŠ Na bielenisku, Pezinok
 • ZŠ Fándlyho, Pezinok
 • ZŠ Orešie, Pezinok
 • SOŠ Automobilové podnikanie, Senec
 • Gymnázium s VJM, Senec
 • ZŠ Závod
 • SOŠ, Tisovec
 • ZŠ, Veľký Krtíš
 • ZŠ Štefana Moysesa, Žiar nad Hronom
 • ZŠ Jilemnického 2, Žiar nad Hronom 
 • SPŠ Elektrotechnická, Košice
 • Hotelová Akadémia, Košice
 • ZŠ Kluknava 
 • ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy
 • ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy
 • Obchodná Akadémia, Trebišov
 • SOŠ Techniky a služieb, Levice
 • ZŠ Andreja Kmeťa, Levice
 • SOŠ Pedagogická, F. Engelsa 3, Levice
 • ZŠ Pribinu, Nitra
 • SŠ Zdravotnícka, Nitra
 • SOŠ Techniky a služieb, Nitra 
 • ZŠ Tulipánová, Nitra
 • SPŠ Stavebná, Nitra
 • ZŠ Fatranská, Nitra
 • SOŠ Gastronómie a CR, Nitra
 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
 • SOŠ poľnohospodárska, Šaľa
 • ZŠ Hollého, Topoľčany 
 • ZŠ Ripňany, Topoľčany
 • ZŠ Škultétyho, Topoľčany
 • ZŠ Urmince, Topoľčany
 • SOŠ Agrotechnická, Topoľčany

Zoznam pokračuje:

 • Gymnázium, Vráble
 • Obchodná Akadémia Bernolákova 26, Zlaté Moravce
 • ZŠ Francisciho 11, Levoča
 • Obchodná Akadémia, Poprad
 • Spojená škola Mierová, Svit
 • ZŠ s MŠ Komenského, Poprad
 • ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad
 • ZŠ s MŠ Jarná, Poprad
 • ZŠ s MŠ Vagonarska Poprad – Spišská Sobota
 • Spojená škola Letná Poprad
 • ZŠ s MŠ Koperníkova, Poprad – Majtejovce
 • ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad
 • ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad
 • ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Poprad – Veľká Lomnica
 • ZŠ s MŠ Veľká Lomnica
 • ZŠ Dolný Smokovec
 • ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad
 • Stredná zdravotná škola, Poprad
 • Spojená škola, Svidník 
 • ZŠ Komenského, Svidník 
 • Štátne Gymnázium, Vranov nad Topľou
 • SPŠ Dubnica nad Váhom
 • ZŠ CI, Dubnica nad Váhom
 • ZŠ Pod Hájom, Dubnica nad Váhom
 • SOŠ Považská Bystrica
 • SPŠ Považská Bystrica
 • ZŠ Ladce
 • Združená škola obchodu a služieb, Mojmírova ul. Piešťany
 • SPŠE Piešťany
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
 • Obchodná akadémia, Sereď
 • Elektrotechnická Stredná škola, Gbely
 • SOŠ Holíč
 • SPŠ Komenského, Trnava
 • SOŠ Poľnohospodárska, Trnava
 • Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
 • Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
 • Základná škola, Martin
 • SOŠO, Martin
 • Obchodná akadémia, Ružomberok
 • ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
 • ZŠ Hladovka, Trstená
 • ZŠ P.O. Hviezdoslava, Trstená

Zdroj: TS Kto je ďalší?, Bontonfilm

Podobné články